Category Archives: Projects

პეტრე კროპოტკინი – თანამედროვე მეცნიერება და ანარქიზმი

წ ი ნ ა ს ი ტ ყ ვ ა ო ბ ა*

ქართველებს ფილოსოფიურ-მეცნიერული წიგნები ბევრი არა გვაქვს და ამ უკანასკნელს დროში კი მათი საჭიროება დღითიდღე მატულობს. ადამიანისათვის არაა საკმარისი, რომ ნაგლეჯ-ნაგლეჯად ყური მოჰკრას რამეს მეცნიერება-ფილოსოფიაზე. იმისათვის, რომ ადამიანს გარკვეული მსოფლმხედველობა ჰქონდეს აუცილებლად საჭიროა თავადაც იშრომოს: იკითხოს, იფიქროს; ამისათვის კი აუცილებელი საჭიროა სახელმძღვანელო წიგნები. სწორედ იმ მიზნით, რომ ხელი შევუწყოთ ჩვენში ჭეშმარიტ მსოფლმხედველობის გავრცელებას გამოვცემთ ამ პატარა წიგნს. ნურავინ იფიქრებს, რომ ეს წიგნაკი მხოლოდ მათთვის იყოს საჭირო ვისაც სურს გაეცნოს ანარქისტულ მსოფლმხეველობას. ეს წიგნაკი ძლიერ საჭირო და სასარგებლოა, ვისაც კი აინტერესებს მართალი მსოფლმხედველობის ქონა. თუმცა წიგნაკი წარმოადგენს მოკლე სისტემას ანარქიზმის მსოფლმხედველობისას, მაგრამ იგი შეიცავს ძლიერ საფუძვლიან კრიტიკას მეცნიერებისას და ფილოსოფოსებისას, როგორიცაა მაგალითად დარვინიზმი, ფილოსოფია კონტისა, კანტის, სპენსერისა და სხვ. ამ კრიტიკასთან ერთად წიგნში არის მოყვანლი ის ჭეშმარიტებანი დამატებანი, რომელსაც მიაღწია დღეს მეცნიერებამ და რომლის გარეშედაც არ იქნებოდა მართალი არც ერთი მსოფლმხედველობა.

IMG_9190 copy

 

________________
* ტექსტი წარმოადგენს 1908 წელს გამოცემული წიგნის ხელახალ თარგმანს. პ. კროპოტკინის „თანამედროვე მეცნიერება და ანარქიზმის“ სრული ვერსია რუსულად იხილეთ აქ, აქედან 1906 წელს თარგმნეს „კომუნიზმი და ანარქია“, აგრეთვე, ჩვენი ინფორმაციით, „სახელმწიფო და მისი როლი ისტორიაში“, რომელიც ჩვენი რესურსებით ვერ მოვიპოვეთ. Continue reading

1 Comment

Filed under Electronic Versions, Projects, Translations From Russian

Recomended Films #2

Recomended Films #1

Moon Directed byDuncan Jones

Moon
Directed by Duncan Jones

Dead Poets Society Directed byPeter Weir

Dead Poets Society
Directed by Peter Weir

Continue reading

4 Comments

Filed under Projects

Recomended Films #1

Recomended Films #2

Zeitgeist: The Movie Film by Peter Joseph

Zeitgeist: The Movie
Film by Peter Joseph

Das Experiment (English: The Experiment) is a 2001 German film directed by Oliver Hirschbiegel, about a social experiment, based on Mario Giordano's novel Black Box, which resembles Philip Zimbardo's Stanford prison experiment of 1971.

Das Experiment (English: The Experiment) is a 2001 German film directed by Oliver Hirschbiegel, about a social experiment, based on Mario Giordano’s novel Black Box, which resembles Philip Zimbardo’s Stanford prison experiment of 1971.

Continue reading

2 Comments

Filed under Projects

Anarchist Bookfair

სანამ ავღწერდე თუ როგორ მოვახერხეთ ანარქისტული წიგნების გამოფენა, მინდა ერთი ფაქტი ავღნიშნო, რომ ქართველი ანარქისტების არსებობის შესახებ უკრაინელი ამხანაგებისაგან შევიტყვეთ, ასევე ინფორმაციაც გურიის ანარქისტული კომუნისა და სხვა, როგორიცაა ანარქისტული გაზეთების, რომლებიც გამოიცემოდა ქუთაისში და თბილისში. შემდეგ, კვლევის დროს მეგობრებმა აღმოვაჩინეთ, რომ საჯარო ბიბლიოთეკაში, მიუხედავად დიდი ცენზურისა და აკრძალვისა შემორჩენილია ქართულად ანარქისტული ლიტერატურა და გადავწყვიტეთ რომ ის გაგვეცნო ფართო საზოგადოებისათვის, რადგან არ არსებობს ინფორმაცია არა მარტო იმაზე, რომ საქართველოში მსოფლიო მნიშვნელობის ანარქისტები მოღვაწეობდნენ, რომლებმაც დიდი წვლილი შეიტანეს ანარქიზმის განვითარებაში, არამედ ისიც კი, თუ რა არის ანარქია და უმეტეს შემთხვევაში ანარქია ესმით როგორც უწესრიგობისა და არეულობის სინონიმი.

ამისთვის, ჩვენ გადავწყვიტეთ გაგვეკეთებინა XX საუკუნის დასაწყისში ქართველი ანარქისტების დაწერილი წიგნების და მათ მიერ თარგმნილი უცხოელი ანარქისტების შრომების ელექტრონული ვერსია.

გადავიღეთ ბიბლიოთეკაში დაცული წიგნების ქსეროასლები, ხელუხლებელ ფონდში კი ფოტოები. შემდეგ, როცა უკვე მზად გვქონდა რამოდენიმე ელ. ვერსია * გადავწყვიტეთ წიგნებად გამოგვეცა, ასევე წიგნებს დაემატა ჩვენი ამხანაგის, სიდის თარგმნილი სხვა წიგნები. ამხანაგებმა ჩვენივე ხარჯებით დავბეჭდეთ წიგნები და მოვაწყვეთ ანარქისტული ლიტერატურის გამოფენა–გაყიდვა, გაყიდვა, რადგან შემოსული თანხით შეგვძლებოდა ხელახლა დაგვებეჭდა წიგნები.

ჩვენს მიერ წარმოდგენილი ლიტერატურა:

პეტრე კროპოტკინი – “რევოლუციური უმცირესობა”, “კომუნიზმი და ანარქია”
შალვა გოგელია – “ჩვენი მტრები და მეგობრები”
ა. ბურშე – “საყოველთაო გაფიცვის მეორე დღეს – მომავალი საზოგადოება”
მიხაკო წერეთელი – “პასუხი პროტესტანტებს”
ემა გოლდმანი “პატრიოტიზმი – საფრთხე თავისუფლებისთვის”
ელიზე რეკლიუ – “ჩემ ძმა გლეხს”
მიხეილ ბაკუნინი “სოციალიზმი სახელმწიფოს გარეშე – ანარქია”

ამჟამად ეს წიგნები და ასევე სხვა ანარქისტული ლიტერატურა შეგიძლიათ იხილოთ ანარქისტულ ბიბლიოთეკაში, რომელიც წარმოადგენს ელექტრონულ ბიბლიოთეკას.

____________

* წიგნების ელექტრონული ვერსიები ასევე დევს ამ ბლოგის კატეგორიაში –Electronic Versions

2010–2011 წწ.

2 Comments

Filed under Projects