Category Archives: ხელოვნება

ესთეტიკა, როგორც ფაშიზმი

წინამდებარე ტექსტი წარმოადგენს საჯარო სკოლაში ჩატარებული გაკვეთილის, “ძველი ბერძნული ხელოვნება და ბულინგი”-ს გადამუშავებულ ვარიანტს, რომელსაც საფუძვლად უდევს ვალტერ ბენიამინის ფრაზა “…პოლიტიკის ესთეტიზაციას ფაშიზმი მიმართავს. კომუნიზმი მას ხელოვნების პოლიტიზაციით პასუხობს”.

უძველესი ცივილიზაციები განლაგებულნი იყვნენ ეკვატორთან საკმაოდ ახლოს. ეს ძველი მონათმფლობელური სახელმწიფოები მიჯაჭვულნი იყვნენ დიდ მდინარეთა ნაყოფიერ ველებს, იყენებდნენ ბრინჯაოს იარაღებს და განუწყვეტელი ომებისა და ადამიანების დამონებით შეეძლოთ სამუშაო ძალის შევსება. საკმარისი სითბო იყო მიწათმოქმედებისათვის და დესპოტური წესრიგი აჯანყებებისა და პერიოდულად ქონების ხელახალი გადანაწილების მიუხედავად სტაბილურად ნარჩუნდებოდა. ეკვატორიდან ჩრდილოეთისკენ ხმელთაშუა ზღვის კუნძულებზე მცხოვრებ ხალხებს კი სულ სხვა პირობებში უწევდათ არსებობა. უფრო ცივი კლიმატის გამო ისინი მალემწიფებადი მცნეარეების სელექციას, მესაქონლეობას და საბოლოოდ სასოფლო-სამეურნეო ფართობებისათვის დამატებითი ტერიტორიების გამონახვისთვის კოლონიზაციამდე მივიდნენ. კოლონიზაცია კი სულ სხვა პოლიტიკურ იდეოლოგიას მოითხოვდა, უცნობი მიწების ათვისებისთვის საჭირო იყო სიმამაცე, ინიციატივიანობა, ამიტომ წინა პლანზე შეჯიბრებითობა გამოვიდა. შემთხვევითი არაა დემოკრატიისა და სპორტული თამაშების წარმოშობა, რომელიც აიდეალებდა სრულყოფილსა და ავანტიურისტ ადამიანს. ვიზუალიზაცია, როგორც პროპაგანდის მძლავრი საშუალება სწორედ ამ იდეოლოგიას ემსახურებოდა. Continue reading

Leave a comment

Filed under ხელოვნება

რატომ აშენებდნენ ძველად პირამიდებს?

800px-Panoramic_view_of_Teotihuacan

“მკვდრების გამზირის” პანორამული ხედი მთვარის პირამიდის მწვერვალიდან, უკიდურეს მარცხენა ნაწილში მოჩანს მზის პირამიდა. თეოტიჰუაკანი. მექსიკა.

როგორც ვიცით, გარდა ეგვიპტის პირამიდებისა, არსებობს უძველესი პირამიდები მთელი მსოფლიოს გარშემო (იხ. ინფოგრაფიკა), რომლებიც აშენდა ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად.

ამ ფაქტის ახსნის ჩემთვის ცნობილი შემთხვევებიდან არც ერთი არაა დამაკმაყოფილებელი, მათგან ყველაზე გიჟური კი უცხოპლანეტელების ჩარევაა. აკადემია ძირითადად აქცენტს ტექნიკურ მახასიათებლებზე აკეთებს და ფაქტების კონსტატირებით შემოიფარგლება. ამ მცირე ესეს მიზანია მატერიალისტურად ახსნას, თუ რატომ აშენებდნენ ძველი ადამიანები პირამიდებს.

თეზისის არსი შემდეგში მდგომარეობს: პირამიდების მშენებლობის მიზეზი ეკონომიკური საფუძველსა და ძალაუფლებრივი ურთიერთობების ტექნიკებში უნდა ვეძებოთ. აღმოჩენილი პირამიდები ემთხვევა იმ ტერიტორიებს, სადაც განვითარდა აგრარული მეურნეობა და მარცვლეული კულტურები. მაგალითისთვის, პირველ ცივილიზაციებს თანამედროვე მექსიკის ტერიტორიზე მოყავდათ სიმინდი, ძველ ჩინეთში – ბრინჯი, ეგვიპტეში – ხორბალი. კაცობრიობის ადრეული ეპოქის საკვებისგან განსხვავებით, რომელიც ნადირობით და შემგროვებლობით მოიპოვებოდა, მარცვლეული კულტურა არ იყო მალეფუჭებადი პროდუქტი, ამიტომ შესაძლებელი იყო მისი დაგროვება, რამაც შეცვალა ჩუქების ეკონომიკა გაცვლის ეკონომიკით. Continue reading

2 Comments

Filed under ხელოვნება

პუანტილიზმი და ანარქიზმი

პოლიტიკის ესთეტიზაციას ფაშიზმი მიმართავს,
ჩვენ კი მას ესთეტიკის პოლიტიზაციით ვპასუხობთ”
ვალტერ ბენიამინი

ამბობენ, რომ 1648 წელს, საფრანგეთში, ხელოვნების აკადემიის გახსნაზე ლუი XIV-მ მიმართა შეკრებილ მხატვრებს: “თქვენ წილად გხვდათ უდიდესი პატივი მსოფლიოში – ასახოთ ჩემი დიდება!” (სურ. 1) აკადემია მეფის პირველი მინისტრის ზედამხეველობის ქვეშ იმყოფებოდა. ფერწერაში, ისევე როგორც ხელოვნების სხვა

769px-Louis_XIV_as_Child

სურ.1 ფრონდაზე გამარჯვებული ლუი XIV, გამოსახულია როგორც ძველი რომაული ღმერთი – იუპიტერი. 1655 წ.

დარგებში, მიმდინარეობდა მკაცრი რეგლამენტაციის პროცესი. აკადემიამ შეიმუშავა ფერწერის ჟანრებად დაყოფის სისტემა: ეს სისტემა გულისხმობდა ნამუშევრების კლასიფიკაციას მათი თემატიკის, სიუჟეტის მიხედვით. ისტორიული, ბატალური და მითოლოგიური ჟანრები “მაღალ” ჟნრებად იყო მიჩნეული, ხოლო პორტრეტი, ნატურმორტი, პეიზაჟი და ყოფითი ჟანრი კი – “დაბალ” ჟანრებად.

დაზგურ ფერწერაში შესრულებული ეს ჟანრები ზომებითაც განსხვავდებოდა ერთმანეთისაგან. მაღალი ჟანრის ნამუშევრები დიდი ზომის ტილოებს წარმოადგენდა მმართველი ფენის ძალაუფლების დემონსტრაციისა და სიუჟეტის პომპეზურობის ხაზგასასმელად.

ანტონი ვან დეიკი ინგლისის მეფის, ჩარლზ I-ის კარის მხატვარი იყო. ამ პორტრეზე (სურ. 2) მეფე ცხენზეა ამხედრებული და მთელ პეიზაჟს –

Anthonis_van_Dyck_-_Equestrian_Portrait_of_Charles_I_-_National_Gallery,_London

სურ. 2 ანტონი ვან დეიკი “ცხენზე ამხედრებული ჩარლზ I” (დაახ. 1637-38) 365 × 289 სმ. ტილო, ზეთი

და მნახველსაც – ზემოდან დაჰყურებს. ეს სურათი იმდენად დიდი იყო, რომ ვან დეიკს მის დასამთავრებლად კიბე დასჭირდა. სინამდვილეში ჩარლზი ჩია, ვიწროსახიანი კაცი იყო. სწორედ მისი მეფური, შთამბეჭდავი გარეგნობის გამოსახატავად დახატა მხატვარმა ის ასე მაღლა და ასე მბრწყინავ აბჯარშიც ამიტომ გამოაწყო, სახით კი მხოლოდ პროფილში გვიჩვენა.

აგრეთვე მმართველი ელიტისთვის, როგორც დამკვეთის დასაკმაყოფილებლად იხატებოდა ხშირად ანტიკური სიუჟეტები (სურ. 3), რომელთაც კლასიკური ტექსტების ცოდნით თავის მოწონება სურდათ. სურათები უამრავ დეტალს შეიცავდა, ამიტომ მათი ცქერა და ახალ-ახალი დეტალების აღმოჩენა დიდხანს შეიძლებოდა. ალეგორიებში ფარული აზრების ძიება, რისთვისაც მითოლოგიისა და ბიბლიის ცოდნა იყო საჭირო, პრივილეგიების დემონსტრაციისა და დომინაციის განხორციელებისთვის არსებული რიტუალების ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი იყო, ისევე როგორც ჭამის, გართობისა და ურთიერთობის რიტუალური მეთოდები. Continue reading

Leave a comment

Filed under ხელოვნება

აბიტურიენტთა მომზადება ხელოვნებაში

Creación_de_Adán_(Miguel_Ángel)

აბიტურიენტთა ინდივიდუალური მომზადება / მეცადინეობა ერთიანი ეროვნული გამოცდების საგანში – „სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება“ გამოცდების ეროვნული ცენტრის პროგრამის მიხედვით xelovnebis-programa (pdf).

რეპეტიტორი: ხელოვნების სერტიფიცირებული მასწავლებელი, ვეფხვია მანია

განათლება: 2006 – 2012  ა. ქუთათელაძის სახელობის თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია [ფერწერა / ხელოვნების ისტორია ]

სამუშაო გამოცდილება: ორი წელი სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების პედაგოგი საჯარო სკოლაში.

TEL: 593 20 00 41 , თბილისი

Leave a comment

Filed under ხელოვნება

Paintings

ეს არის ნაწილი იმ დაკარგული ნამუშევრებისა, რომლებიც მხოლოდ ფოტოებზე შემორჩა.

შესრულებულია ზეთის საღებავებით მუყაოზე, 100 x 70 სმ. 2008 წლის მეორე ნახევრიდან 2009 წლის პირველ ნახევრამდე.

DSC_1074 Continue reading

Leave a comment

Filed under ხელოვნება

თეზისები ხელოვნებაზე

ვუძღვნი ჩემს პედაგოგ ლუიზა ლაფერაძეს

ჩვენ გვესმის სიტყვები ხელოვანი, სამხატვრო აკადემია – ადგილი, სადაც ხელოვნებას უნდა ასწავლიდნენ და ისე ჩანს, თითქოს ხელოვნება განსაზღვრული, და ამდენად თავისთავად ცხადი სიტყვა იყოს. მაგრამ ამ სიტყვის მნიშვნელობაზედ დაფიქრება აშკარა დაბნეულობას იწვევს. ეს დაბნეულობა ჩვენთვის მოტივია გამორკვევისათვის და ვსვავთ კითხვას, კი მაგრამ, მაინც რა არის ხელოვნება? მაგრამ აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ხელოვნების განსაზღვრაზე ფიქრისას უდავოა საშიშროება იმისა რომ,  რადგან ყველაფერი ვითარდება, ხელოვნების ერთხელ მიღებული განსაზღვრება წინააღმდეგობაში ხომ არ მოვა მომავალ გამოწვევებთან და ხომ არ იქცევა ისევ და ისევ ხელოვნების განვითარების ბორკილად? მსგავსი საშიშროება არ არსებობს მეცნიერებაში, ამგვარ წინააღმდეგობებში მხოლოდ საზოგადოებრივი დადგენილებები მოდის. ჩვენც მეცნიერული კუთხით უნდა მივუდგეთ საკითხს, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს იმაზე იმეტყველებს, რომ ჩვენ ხელოვნებას ვუყურებთ როგორც რაღაც დროებით მოვლენას, ან უარეს შემთხვევაში კი პოლიტიკურ ტენდენციას ვერგებით პირადი გამორჩენისა და მერკანტილური ინტერესების დაკმაყოფილების მიზნით. მეცნიერული მიდგომა კი გულისხმობს მუდმივობის დადგენას.

ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც ხელოვნების განსაზღვრებამ უნდა მოგვცეს ეს არის შესაძლებლობა მეცნიერულად, ჭეშმარიტად განვასხვავოთ ხელოვნებასთან გვაქვს საქმე თუ კომპილაციასთან. Continue reading

1 Comment

Filed under ხელოვნება

Diploma Work

Poster By Luiza Lapheradze

Untitled

    წამი, სადაც ერთდროულად მინდოდა მეჩვენებინა ეგზისტენცის პოლარული მდგომარეობები, როგორიცაა დაცემა და აღდგომა, დაბადება და სიკვდილი, სასოწარკვეთა და განსხივოსნება, და ა.შ.

 

             ტილო, ზეთი 100X70 სმ; 100X35 სმ

 

ბონუს ტექსტი, რომელიც დარიგდა სადიპლომო ნამუშევრის წარმოდგენის შემდეგ, შეგიძლიათ იხილთ აქ

__________________

ჩანახატები პროექტისათვის:

IMG_20160301_133205

 

 

IMG_20160301_133242

Leave a comment

Filed under ხელოვნება